Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Çalıştayı


"Yükseköğretimde Uluslararasılaştırma Çalıştayı" Ondokuzmayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlendi. Fransa, İtalya, Mısır, Arnavutluk, Lübnan, Karabağ, İsrail ile Türkiye üniversitelerinden pek çok rektör ve akademisyenin katıldığı programda üniversitemizi ise Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay ve Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ekrem Solak temsil etti.

Uluslararasılaşmanın önünde duran engeller ve bu engellerin çözümüne yönelik önerilerin tartışıldığı çalıştayda, Türk yükseköğretiminin son dönemde önemli mesafeler kaydettiği fakat henüz yolun başında olunduğu vurgusu yapıldı. Dil, konaklama, kültürel farklılık gibi birçok konunun ele alındığı etkinlikte ortak lisansüstü eğitim, öğretim üyesi hareketliliğinin yaygınlaştırılması gerektiği  ifade edildi.

Ülkemizdeki değişim programlarıyla diğer ülkelerdeki üniversiteler arasındaki öğrenci değişim işbirliğinin arttırılması ve teşvik edilmesinin de hedeflendiği çalıştayda farklı üniversitelerin uluslararasılaşma konusundaki deneyimleri, çeşitli yaklaşım, strateji ve önerileri de görüşüldü.

samsun13

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amasya Üniversitesi