Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği


"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" 18 Ağustos 2012 (Sayı: 28388) tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına başlanmış, ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında bu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır (Geçici Madde 1).

Yönetmelik için tıklayınız…