Yüksek Lisans Tez Savunmasına Girecek Öğrencilere Duyurulur


Yüksek Lisans Tez Savunmasına Girecek Öğrencilerde Aranacak Ön Koşul:

     Yüksek lisans öğrencisinin tez konusu ile ilgili birinci isim olduğu çalışmayı " Ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören bir dergide*  özgün araştırma, makale, derleme, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi veya özet türünden"  yayına kabul ettirmiş olmak.

  • Ulusal  veya  Uluslararası Düzeyde Kabul Gören Dergi:  Editörü ve en az beş değişik üniversiteden öğretim üyelerinden oluşan, danışmanlar kurulu olan bilimsel/sanatsal makaleleri yayımlayan son üç yıl içerisinde düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılan ve/veya web ortamında yayımlanan dergilerdir. Hakemli derginin kapsamına DOI(www.doi.org) numarası alarak internet ortamında yayınlanan makale hakemli dergide basılmış makale ile eşdeğerdir.