Prof.Dr.Telhat ÖZDOĞAN


-

Prof Dr.Telhat ÖZDOĞAN

Rektör Yardımcısı

Sorumlu olduğu

Birim

Komisyon

Koordinatörlük

Fakülte ve Yüksekokullar

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enformatik Bölümü

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Uzaktan Eğitim Uygulama veAraştırma Merkezi

Uluslararası İlişkiler Birimi

Uluslararası Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu

Bolonya Eşgüdüm Komisyonu

Erasmus + Değişim Programı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

BAP Komisyonu

ÖYP Koordinatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

 

Diğer Görevler Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kemal POLAT'ın mazeretli olarak (rapor, izin,..) bulunmadığı durumlarda ilgili birimlere vekalet edilmesi, Rektörlük Makamı tarafından verilen diğer görevler