Prof.Dr.Kemal POLAT


-

Prof Dr.Kemal POLAT

Rektör Yardımcısı

Sorumlu olduğu

Birim

Komisyon

Koordinatörlük

Meslek Yüksekokulları

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller/Türk Dili/Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Sosyal ve Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Farabi Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı

Eğitim Komisyonu

Etik Kurul Komisyonu

Engelsiz Üniversite Komisyonu

İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Stratejik Planlama Kurulu

 

Diğer Görevler

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Telhat ÖZDOGAN'ın mazeretli olarak (rapor,izin,..) bulunmadığı durumlarda ilgili birimlere vekalet edilmesi, Rektörlük Makamı tarafından verilen diğer görevler