Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluştu


TUBİTAK Bilim ve Toplum 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programları çerçevesinde ikinci kez desteklen "Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2014" adlı proje tamamlandı. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. D. Duygu Kılıç'ın yürütücülüğünde, 16-22 Haziran 2014 tarihleri arasında uygulanan proje kapsamında ilköğretim düzeyinde başarılı 30 öğrenci hedef kitlesi olarak seçildi.

Doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği ile göze çarpan Amasya ilini doğal bir laboratuvar olarak kabul ettiklerini vurgulayan proje yürütücüsü ve üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. D. Duygu Kılıç; Doğa ve bilim odaklı olarak hazırladığımız projemizin amacı, öğrencilerin doğal ortamda, doğal dünyayı öğrenerek anlamaları için uygun ortamları oluşturmak, bunun düşünsel zenginliğini ve heyecanını yaşamalarını sağlamak, çevreye karşı duyarlı, çevreyi ve doğayı koruyan bireyler yetişmesine imkân sağlamaktır. Bunların yanı sıra bilim ve teknoloji okuryazarlığını geliştirerek doğa, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri kavratmaktır. Ayrıca bilimsel problem çözebilen ve bilimsel düşünme becerilerine sahip, bilimsel bilgileri günlük hayata dahil edebilen bireyler haline gelmelerine yardımcı olmaktır.Özellikle farklı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin kaynaşması, birbirini anlaması, empati kurabilmesi ve bu ilişkilerini uzun vadede sürdürebilmesinin de hedeflendiğini söyledi.

Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor projesine katılan Zeynep Altunel ise duygularını şöyle ifade etti; "Bence bu kamp çok eğlenceliydi. Eğlenceli olduğu kadar öğreticiydi de. Ben bu kampta bir sürü şey öğrendim, balığın organlarını gördüm, katı atık tesisine gittik, bunlar çok öğretici ve eğlenceliydi. Çok güzel günler geçirdim ve bunun içinde bütün öğretmenlerime çok çok teşekkür ediyorum. Kamp bittiği için biraz üzülüyorum çünkü buradaki arkadaşlarıma ve öğretmenlerime çok alışmıştım. Birazda seviniyorum çünkü ailemi ve evimi özledim. Tekrar tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum."

Proje etkinlikleri; Amasya Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığından toplam 27 öğretim üyesi ve öğretmen tarafından yürütüldü. Projede yer alan ve alanlarında uzman kişilerden oluşan ekip tarafından, projeye katılan öğrencilere Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sanat vb. alanlarda disiplinler arası etkileşimler içeren etkinlikler hazırlanmıştır.

Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluştu

 Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü