Yeni Lisansüstü Programlara YÖK Onayı


İlk defa 2011 yılında aktif hale gelen Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerimizde Lisansüstü programlara her geçen dönem yeni programlar ekleniyor.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde FİZİK ve BİYOLOJİ DOKTORA programlarına ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ve TARİH YÜKSEK LİSANS programlarına; akademik kadrolarımızdaki öğretim üyesi sayısı, öğretim üyesi başına düşen ders yükü sayısı, laboratuar şartlarındaki son dönemdeki düzenlemeler gibi kriterler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bu dört programa öğrenci alımına onay verildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay "Programlardaki temel hedefimiz; Bilginin araştırma yoluyla geliştirilmesi, bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler ışığında bilginin toplumsal faydaya dönüşerek yayılması, bu vizyona dayalı sürdürülen akademik faaliyetlerin yaşadığımız çağın sorunlarına çözümler üretecek yeni nesil bilim insanlarını yetiştirmektir. İlerleyen dönemlerde özellikle akademik kadrolarımızdaki öğretim üyesi sayısına, laboratuar imkânlarına, öğretim üyesi başına düşen ders yükü sayısına paralel olarak, YÖK lisansüstü eğitim kriterleri dikkate alınarak, yeni programlar için gerekli müracaatlar yapılacaktır. Aynı zamanda, diğer üniversitelerle ortaklaşa lisansüstü program açma noktasında, ilgili bölümlerden gelecek talepler, ilgili kurullarınca değerlendirilecek ve gerekli yazışmalardan/onaylardan sonra programlar açılabilmektedir" dedi.

Yeni Lisansüstü Programlara YÖK Onayı

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü