Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yayınlandı


Üniversitemiz Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri 2013-2014 akademik yılına hızla büyüyerek giriyor. Son iki yıl içerisinde aktif hale gelen pek çok bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları açan Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri tarafından hazırlanan yeni lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği son düzenlemeler dikkate alınarak Resmi Gazetede yayınlandı.

Yüksek Lisans, Doktora ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programlarının sayısını her geçen akademik yıl içerisinde artıran enstitüler, akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda diğer üniversitelerle ortaklaşa lisansüstü programlar açmaya devam ediyor. Başta Yükseköğretim Kurulunun yapmış olduğu son düzenlemeler, öğretim elemanlarımızdan gelen talepler, öneriler ve eleştiriler dikkate alınarak son şekli verilen "Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 24 Ağustos 2013 tarih ve 28745 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

12 Aralık 2006 tarihli ve 26374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ve yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yönetmelik hazırlık sürecinde değerli görüş, öneri ve eleştirileri ile katkı sağlayan tüm akademik personelimize teşekkür ederiz.

Yeni Yönetmelik için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130824-3.htm

lisanssss

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü