Yeni Bir Hibe Programı


İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı  (İKG OP) eğitim önceliği çerçevesinde uygulanacak "Türkiye'de Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı" Operasyonel Faydalanıcısı olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülecektir.

Program ülkemizde mesleki eğitimin içeriği ve kalitesinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, hibe programının eğitim kalitesinin artırılması önceliğine uygun olarak tasarlanan, mesleki  okullar, özel sektör ve sosyal taraflar  arasındaki işbirliğine katkı sağlayacak projeler finanse edilecektir.


Ayrıntılı bilgi için: http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr