Yayın Teşvik Başvuruları


Değerli Öğretim Elemanları,

2012 yılında üniversitemiz adresli basılmış akademik yayınlar için teşvik uygulamasına ilişkin karar aşağıdaki gibidir;

"Teşvikdağıtımı ISI-Web of Science'ta taranan ve 2012 yılında Üniversitemiz adresi kullanılarak yapılan makalelerle sınırlıdır. Söz konusu makalelerin TÜBITAK tarafından 2012 yılı için belirlenen teşvik miktarlarının dikkate alınarak dağıtılmasına karar verilmiştir (http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/). ISI-Web of Science'ta taranan ancak TÜBİTAK teşviki kapsamında olmayan çalışmaların ise Fen alanında olanların: Fen Bilimleri-C2, Sosyal bilimler alanında olanların ise: Sosyal Bilimler-C2 kapsamında teşvik ile araştırmaların desteklenmesineayrıca karar verilmiştir. Söz konusu dönemde makalesi olan araştırmacıların teşvikten faydalanabilmeleri için rektörlüğün belirleyeceği tarihler arasında dilekçe ile müracaatı gerekmektedir, aksi taktirde teşvik uygulamasından faydalanamayacaklardır."

 Müracaat Tarihleri:  11.07.2013 - 04.09.2013

 Önemli Not: WEB of SCINCE'tan yapılan tarama sonucu Üniversitemiz adresli yayımlanmış makaleler ekli listede dergi tipleri ile birlikte verilmiştir. Yukarıda belirtilen niteliklerde yayınlanmış makalesi olup listede görülmeyen çalışması bulunan araştırmacılarımızı bildirmeleri gerekmektedir. Tarama Tarihi: 01.07.2013.

 Teslim Yeri:

Elif Yüce

Enstitüsü Sekretaryası

Rektörlük Binası, Kat:2

Dahili: 2141