Yatırım Sektöründe Genç İstihdamı Hibe Programı


Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı yayınlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bileşen IV mali yardımı ile Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi'ne yönelik proje teklifleri beklemektedir. Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi 08.02.2013 saat 16.00'dır. Detaylı bilgi www.ikg.gov.tr web sitesinden temin edilebilir.