Yaşam Boyu Öğrenen Olmak Nedir?


Sağlık Gönüllüleri Kulübünün organize ettiği ''Yaşam Boyu Öğrenen Olmak'' başlıklı konferans Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Duman tarafından verildi. Yetişkinler eğitimi, yaşam boyu eğitim, dönüşlü eğitim, sürekli eğitim, toplum eğitimi gibi alanlarda çalışmaları ve yayınlanmış eserleri bulunan Prof. Dr. Duman; yaşam boyu öğrenen olmak için araştırıcı ve sorgulayıcı bir kafa, geniş bir perspektife sahip olma, bilgi okur-yazarlığı, bireysel etki/güç, bireylerin öğrenme becerileri listesi olması gerektiğini kaydetti.

yasamboyu1

Yaşam boyu öğrenen olmak nedir, ne değildir? Sorusunu konferansında irdeleyen Duman; ''Bilgi birikimi ve teknolojideki başdöndürücü değişimler ve bunların neden olduğu toplumsal, kültürel ve siyasal dönüşümler, öğrenme-eğitim-yetiştirim kavramlarına yüklenilen anlamların gözden geçirilmesi ve geliştirilmesini yaşamsal ve akademik bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu zorunluluklar, bir dizi yeni kavramlaştırmalara doğru gidilmesine ve daha önceden var olan kavramların yetişkinler eğitimi, yaşam boyu eğitim, dönüşlü eğitim, sürekli eğitim, toplum eğitimi, andragoji vb. gibi yaşam pratiğindeki olması izdüşümlerinin belirginleştirilmesi gerekliliğini kaçınılmaz hale getirmektedir. Kısaca tanımlamak gerekirse; yaşam boyu öğrenme, temelinde kişisel veya mesleki nedenlerle yeterliliğin değişmesi ve gelişmesidir. Buna paralel olarak, sosyal içerme, aktif yurttaşlık ve kişisel gelişim, rekabetçilik ve istihdam edilebilirlik de yaşamboyu öğrenmenin felsefi ardalanı içinde yer alır. Yaşam boyu öğrenme esas olarak kişisel azimle ortaya çıkan bir olgudur'' dedi. Prof. Dr. Ahmet Duman izleyicilerden gelen soruları da cevaplandırdı.

Konferans sonunda  üniversitemizin ''En Güzel Hediye, En Güzel Miras: Bir Fidan Toprakla Buluşuyor'' parolası kapsamında Prof. Dr. Ahmet Duman adına dikilen fidanın koordinatlarının yer aldığı sertifika Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şevket Kandemir tarafından kendisine takdim edildi.

yasamboyu

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü