Yabancı Dil Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi-II


2014 yılı içerisinde BAP destekleri kapsamında "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Yabancı Dil Yeterliliklerinin Geliştirilmesi"projesi hayata geçirilmiştir. Aşağıdaki tabloda her bir aşama, aşamalara ait başvuru şartları daha önce ilan edilmiştir. Öğretim üyelerimiz söz konusu müracaat tarihinden itibaren, her ne sebeple olursa olsun vazgeçilmesi durumunda oluşacak tüm maddi yükümlülükleri peşinen kabul ederek ve yazılı beyanları esas alınarak yapılan II.aşama başvuruları tamamlanmış. Bundan sonraki süreç ile ilgili olarak başvuru formunda beyan etmiş olduğunuz e-mail ve sms kullanılarak bilgilendirileceksiniz,

II. Aşama Öğretim Üyesi Listesi

Aşama

Başvuru Şartı

Uygulama Tarihi

I.

  • Doçentlik için yabancı dil koşulu olan "KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından eş değerliliği kabul edilmiş sınavlardan[İngilizce]" 65 ve üzeri not almış olmak,
  • Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimlerinin herhangi birisini yurt dışında yapmamış olmak,
  • TUBİTAK, YÖK, AB Projeleri, Erasmus, Mevlana Programları,…gibi resmi kamu-kurum ve kuruluşlarca desteklenen herhangi proje veya ders verme-alma hareketliliği kapsamında 2 ay ve üzeri yurt dışında bulunmamış olmak.

23 Öğretim Üyemizin Katılımı İle Tamamlanmıştır.

II.

  • Doçentlik için yabancı dil koşulu olan "KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından eş değerliliği kabul edilmiş sınavlardan (gitmek istediği dilden) 50 ve üzeri not almış olmak,
  • Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimlerinin herhangi birisini yurt dışında yapmamış olmak,
  • TUBİTAK, YÖK, AB Projeleri, Erasmus, Mevlana Programları,… gibi resmi kamu-kurum ve kuruluşlarca desteklenen herhangi proje veya ders verme-alma hareketliliği kapsamında 2 ay ve üzeri yurt dışında bulunmamış olmak.

Muhtemel Uygulama Tarihi 25 Temmuz 2015-23 Ağustos 2015 tarihleri arası.

III.

  • KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından eş değerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlardan(gitmek istediği dilden)50 ve üzeri not almış olmak,

II. Aşamada oluşan sayı ve maliyete bağlı olarak uygulama tarihi belirlenecektir.

İlginize teşekkür ederiz.

Uzman Fatih Çemçem

Proje Koordinasyon Ofisi

İletişim İçin: fatih.cemcem@amasya.edu.tr / 2194 Dahili