Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği Aktif Hale Geldi


hukukÜniversitemiz Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre daire başkanlığı statüsünde olup; Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden birisidir.

Hukuk Müşavirliği birimimizin, İdarenin hukuk içinde kalması yönünden danışma birimi, üniversite tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerinin korunması yönünden icra birimi fonksiyonu vardır. Ancak, üniversitemiz personeli ile öğrencilerinin ve diğer kişilerin, kurum ile ilgili veyahut özel nitelikli hukuki, adli ve idari sorunlarında danışmanlık yapma, mütalaa verme, davalarını takip etme yetki ve görevi ise yoktur. Böyle olmakla birlikte, çalışanlarımızın özlük hakları, yükseköğretim mevzuatı, disiplin yönetmeliği, vb. konularda tereddütte düştükleri noktalarda, iş yükü dikkate alınarak, birimimiz tarafından danışmanlık hizmeti verilebilecektir.

İletişim İçin:

- Seher TÜFEKCİ-Avukat

Hukuk Müşavirliği- Rektörlük Ana Binası Kat:3/230 Nolu Oda

Dahili:2134

e-mail: seher.tufekci@amasya.edu.tr

- Hıfzı TORUMTAY-Avukat

Hukuk Müşavirliği- Rektörlük Ana Binası Kat:3/231 Nolu Oda

Dahili:2126