Üniversitemiz 9 Yaşında…


17 Mart 2006 yılında kurulan üniversitemizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, 9 yıldır Amasya Üniversitesi nezdinde ülkemizin kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Metin Orbay yayımladığı mesajında şu satırlara yer verdi.

''Bir yılı daha geride bıraktık. 2014 yılı boyunca tüm paydaşlarımızla uyumlu çalışarak başarı çıtamızı bir önceki yıla oranla daha da yukarı çıkarttığımızı yayınlanan ulusal ve uluslararası raporlar ile görüyoruz. Önemli uluslararası değerlendirme sistemlerinden olan Webometric verilerine göre, dünyadaki yirmi binin üzerindeki üniversite arasında 2012 yılında 11 bin 58'inci sırada yer alan üniversitemizin, 2015 yılının ilk değerlendirme raporunda 6 bin 827'nci sıraya yükseldiği rapor edildi.Diğer taraftan, ulusal düzeyde yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarını bilimsel metotlar geliştirerek kamuoyu ile paylaşan URAP 2014 yılı sıralamasında ise üniversitemiz, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler kategorisinde 2011 yılında 39'uncu sırada yer alırken, 2014 yılı son raporunda ise 14 basamak yukarı çıkarak 25'inci sıraya yükseldi. Ayrıca, vakıf ve devlet üniversitelerinin tamamını kapsayan tüm sıralamada ise 2011 yılında 109'uncu sırada yer alan üniversitemiz 2014 yılı raporunda 16 basamak yukarı çıkarak 93'üncü sıraya yükseldi.Bu bilimsel raporlamalar, yıl boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok bilimsel, kültürel, sosyal, sportif faaliyetleri iç ve dış tüm paydaşlarımızın destekleriyle hayata geçirmiş olmamız ile doğrudan ilişkilidir. Yine, pek çok devlet büyüğümüzün genel anlamda "Amasya Üniversitesinin fiziksel ve zihinsel anlamda kentle bütünleşmiş olması noktasında gösterdiği başarının dikkate değer bulunduğuna" dair beyanatlarını sözlü, yazılı ve görsel basın aracılığı ile büyük bir memnuniyetle takip ettik.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hamlelerini gerçekleştirebilmesi, toplumsal refahımızın yükseltilmesi ve küresel ölçekte rekabet gücümüzün artırılabilmesi için bilimsel ve teknolojik araştırmalara yapılan yatırımlar ile yenilik yapma yeteneğimizin geliştirilmesi çalışmaları bu yıl da önceliklerimiz arasında oldu. Bu noktada, üniversitelerimize ve araştırmacılarımıza önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Üniversitemiz adına iyi ve olumlu bir şey varsa; tüm akademik, idari personelimize ve tüm paydaşlarımıza aittir. Sürdürülebilir ilerleme için paydaşlarımızın her türlü eleştiri, öneri ve katkılarınıza ihtiyacımız olduğunu bilmenizi isterim. Üniversitemizin büyümesi ve gelişmesine katkılar sunan tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte;17 Mart 2006'da kurulan Amasya Üniversitesinin 9'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Hep Birlikte Daha İleriye...''

9 YAŞŞŞŞ

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amasya Üniversitesi