Üniversite Tercihlerinde Şehrin Rolü


Amasya Üniversitesi 2015-2016 akademik yılında dördü program olmak üzere üç bölüme ilk defa öğrenci aldı. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü de (1. ve 2. Öğretim), ilk kez öğrenci aldığımız bölümlerden biri. Yüzde yüz doluluk oranıyla ilk öğrencilerini alan İlahiyat Fakültemizi tercih eden öğrencilerimizin; bölgesel dağılımları, tercih sıralamaları, ilahiyat fakülteleri içinde oluşan taban puan seviyesi gibi bazı istatistikler incelendiğinde dikkat çeken verilerin ortaya çıktığını görülüyoruz.

beyazıt1    Fotoğraf: Basın Yayın               

Nedir bu veriler?

Veri 1: İlk öğrencilerini kabul eden Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 93'ü birinci öğretim, 93'ü ikinci öğretim olmak üzere toplam 186 öğrenci kayıt hakkı kazandı. 186 öğrencimiz fakültemizi tercih ederken 335,38 (YGS-4) taban puanı oluştu. Peki bu puan neyi ifade ediyor? ÖSYS verilerini incelediğimizde oluşan taban puanın; Amasya'dan daha büyük olan (daha önceki yıllarda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış nüfus olarak) veya ülkemizin daha batısında bulunan pek çok ilimizde aktif durumdaki ilahiyat fakültelerinin taban puanından daha yüksek olduğunu görüyoruz.

Veri 2: Yerelleşmiyor, ulusallaşıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin sadece yüzde 16,6 Amasya nüfusuna kayıtlıyken, yüzde 83,4'ünün ise il dışından geldiğini ÖSYS istatistikleri bize veriyor. İl dışından gelen öğrencilerin geldikleri illere göre dağılımları incelendiğinde de; Tokat, Samsun, Çorum, Konya, Antalya, Ordu  gibi illerin ön plana çıktığı toplam 52 farklı ilden öğrencimizin kayıt hakkı kazandığını görüyoruz.

Veri 3: Çarpıcı bir başka veriye geçelim. İlahiyat Fakültesini tercih eden öğrenciler dört yıl boyunca akademik hayatlarını icra ederken sosyal ve kültürel bağlamda ise Amasya şehriyle özdeşleşecekler. Dört yıl boyunca bir yılda ortalama on aylarını geçirecekleri Amasya'yı ÖSYS tercih sıralamasında yazma istatistikleri bu noktada ön plana çıkıyor. Tekrar ÖSYS verilerine döndüğümüzde kayıt hakkı kazanan birinci öğretim öğrencilerinin yüzde 23,65 gibi yüksek bir oranının birinci tercihine İlahiyat Fakültemizi yazdığı, ilk üç tercihinde yazanların ise toplam oranının yüzde 59,13 olduğu bilgisine ulaşıyoruz.

 tablo1

Orbay Tercih Sürecini İki Aşamalı Olarak Değerlendirdi

İlahiyat Fakültemizin yüzde yüz doluluk oranıyla öğrencilerini kabul etmesini ve ÖSYS verilerini değerlendiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay yükseköğretime geçiş sürecinde belirli puanı alıp başarılı olan gençlerin temelde iki aşamalı bir karar verme süreci ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Gençlerin ilk aşamada aldıkları puana göre okumayı arzu ettikleri bölüm veya meslekler için karar verdiklerini, ikinci aşamada ise okumak istedikleri bölüm için aldıkları puanla yerleşebileceği üniversiteler arasından tercihte bulunduklarını kaydetti.

Bu aşamaları şu sözlerle değerlendire Prof. Dr. Orbay; ''Birinci aşama; yani öncelikli olarak bölüm veya meslek seçimi üzerine mezuniyet sonrası istihdam, mesleklerin toplumsal statüsü, öğrenci eğilimleri, öğrenci üzerindeki yönlendirici etkiler gibi pek çok şey söylenebilir. Son dönemlerde aynı amaca hizmet eden bölüm veya program seçiminde ikinci aşama oldukça ön plana çıkan bir konudur. Bu süreçte ise etkili olan birçok faktör vardır. Bu faktörler; üniversitenin bulunduğu coğrafi konum, üniversitenin bulunduğu şehrin sosyal ve kültürel olanakları, üniversite ya da programın akademik saygınlığı, kurum imajı, öğretim elemanlarının nitelik ve nicelik olarak yetkinliği, genel anlamda mezunlarının benzer üniversitelere oranla istihdam oranları, şehirdeki barınma olanakları, şehrin eğitim-öğretim ortamına yönelik sunduğu huzur, üniversite-şehir bütünleşmesine yönelik kamuoyu algısı, eğitim ortamlarına ulaşım, eğitim ortamlarının fiziksel yeterlilikleri gibi faktörler sadece bunlardan birkaçı olarak sayılabilir. Durum böyle olunca gençler için farklı alternatifler arasından seçim yapmak önemli; ancak bir o kadar da zor bir süreçtir. Çünkü alternatiflerden birini seçmek diğerlerinden vazgeçmek anlamına gelmektedir. Bu anlamda seçim sürecinde gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerimiz tatlı bir rekabet içerisindedir'' dedi

''Üniversite Şehri Olma Gayretlerimiz Meyvelerini Veriyor''

İlahiyat Fakültemizin ilk defa bu yıl öğrenci almasına rağmen oluşan taban puanın daha önceki yıllarda öğrenci kabul etmeye başlamış birçok ilahiyat fakültesinin taban puanından daha yüksek olmasından duyduğu memnuniyet dile getiren Orbay; ''İlahiyat Fakültemize yerleşen öğrencilerin yüzde 59,13 gibi bir oranda ilk üç tercihleri içinde fakültemizi yazmış olmaları, "Marka Kentin, Marka Üniversitesi" çalışmalarının bir sonucu olarak yorumlanabilir. Yine öğrencilerimizin yüzde 83,4 gibi ciddi bir oranda il dışından 52 farklı ilden geliyor olması bizleri fazlası ile memnun etmiş ve "Üniversite Şehri" olma gayretlerimizin meyvesi olarak yorumlanmaktadır. Elbette böylesine bir sonuç ilimizdeki kamu-kurum kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve eğitime gönül veren insanımızın ortak çalışmalarının bir sonucu olarak görülmelidir" cümlelerini kaydetti.

son12

Bilgi:

2012 yılında kurulmasına rağmen, çok kısa bir süre içerisinde akademik yapılanmasını tamamlayarak 2013-2014 akademik yılı itibariyle eğitim-öğretim hayatına başlayan İlahiyat Fakültesinin kendine ait binasının inşaatı ise hızla devam ediyor. 2017-2018 akademik yılında öğrencilerini kabul edecek İlahiyat Fakültesi yeni binası; İlahiyat İhtisas Kütüphanesi, konferans salonu ve camisiyle birlikte bir külliye şeklinde hizmet verecek.

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü