Uluslararası Kongreye Katılım


Üniversitemizin desteklediği rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay'ın onur konuğu olduğu Atina-Yunanistan'da düzenlenen II: ERPA Educational Congress'ine üniversitemizden geniş bir katılım sağlandı. Düzenleme kurulunda yer alan Yrd. Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ve Yrd. Doç. Dr. Alpay Aksin'in ev sahipliğinde üniversitemiz akademisyenleri birçok sunum gerçekleştirdiler.

Menşure Alkış Küçükaydın, İlker Kösterelioğlu, Şafak Uluçınarsağır" İlkokul Öğretmenleri İçin Argümantasyon Hizmetiçi  Eğitim Uygulaması: Pilot çalışma"

Recep Çakır, Serkan Tan" Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi İle İlgili İngilizce Kelime Öğretiminin Öğrenci Performansına Etkisi"

Alpay Aksin" Ortaöğretim Tarih ve Coğrafya Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliklerinin Analizi (Amasya ili örneği)"

Özgen Korkmaz" Strach Temelli Oyun Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilgisayar Programlama Öğrenmeye Dönük Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi"

Emine Altunay Şam "Postmodernizmin Toplumsal İzdüşümü ve Değerler Çelişkisi"

Fulya Kula" University Student Success İn Deriative Concept" ve "Exaamples For Groups in Abstract Allebra Books"

Yeliz Çelen" Ders Kitabı Yazımında Bilimsel İçerik Yeterliliğine İlişkin Yanılgılar (coğrafya dersi örneği)"

ERPA

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü