Türk Tarih Kurumu (TTK) Proje Teklifi


Proje Başvuru Formu doldurularak, istenilen belgelerle birlikte TTK'ya teslim edilmelidir.

Ayrıntılar için: http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Duyurular&DuyuruNo=93 ziyaret ediniz.

ttk