Tüm Birimlerin Dikkatine


Risk Değerlendirme Çalışmaları

08.07.2013 tarih ve 391 sayılı Rektörlük Oluru  ile 01.08.2013 tarihine kadar tamamlanması istenen Risk Değerlendirme Çalışmaları, Akademik ve İdari Personelin önemli bir kısmının izinli olması nedeniyle  etkin bir şekilde yürütülemediğinden; 23.09.2013 tarihinde tamamlanmak üzere uzatılmıştır.

 

                                                                                                                     Yrd. Doç. Dr. M. Reha ÖZDER
                                                                                                                           İç Kontrol Koordinatörü