Tüm Anabilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanlıklarına


Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamındaki Anabilim Dalı ve Bilim Dalları UNİP kapsamındaki Üniversitelerin ilgili Anabilim Dalı ve Bilim Dalları ile ortak lisansüstü program açmayı düşünüyorlarsa güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek ilgili birimlerle karşılıklı görüşmeler zemininde girişimlerde bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Yüksek Lisans Programı, Doktora Programı açma kriterleri ile ortak protokol formunda belirtilen şartları dikkate almaları ve ilgili önerilerini Enstitü Sekreterliğine iletmeleri öngörülmektedir.

Not:İlgili koşullara ilişkin ekler enstitümüzün web sayfasında mevcuttur.