TÜBİTAK Duyurusu


Tübitak

Değerli Araştırmacı,


Kurumumuza sunulan proje önerileri için alınması gerekli olan yasal/özel izin belgesi geçerlilik süresi 2 yıla çıkarılmış ve ayrıca, Kurumumuz tarafından araştırmacılarımıza yardımcı olmak üzere "Yasal İzin Belgeleri Bilgi Notu" hazırlanmıştır.

Kurumumuza sunulan projeler, yasal/özel izin belgesi eksikliği ya da belgenin istenilen kriterlere uygun olmaması nedenleriyle, mevzuat gereği bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmektedir. Bu nedenle; tüm araştırmacılarımızın, çalışmalarının yasal/özel izin belgesi/belgeleri gerektirip gerektirmediğine karar vermeden önce http://www.tubitak.gov.tr/sid/367/pid/364/cid/28954/index.htm web adresimizde yer alan güncel bilgi notunu dikkatle okumaları, bu konuda yaşanabilecek mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı