TÜBİTAK Burs İlanları


Destek Kapsamı

Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya alan, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında  birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda MF puan türünde ilk 25.000 kişi arasında yer alarak Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerine yerleşen ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmasında dereceye girenlerden sınavsız yerleşme hakkını kullanan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde ilk 10.000 kişi arasında yer alan öğrencilerden Matematik, Fizik, Kimya, Biyolojibölümleri haricinde bir bölüme kayıt yaptırıp, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden herhangi birinde çift anadal programı (ÇAP)'nda öğrenim gören öğrencilere lisans bursu verilir.

Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'nda YGS-1 puan türünde ilk 10.000 kişi arasında yer alarak felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatıbölümlerine yerleşen veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılanYükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'nda YGS-1 puan türünde ilk 10.000 kişi arasında yer alan öğrencilerden felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri haricinde bir bölüme kayıt yaptırıp, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden herhangi birindeçift anadal programı (ÇAP)'nda örgün öğrenim gören öğrencilere lisans bursu verilir.

Uluslararası Bilim olimpiyatlarında ülkesini temsil ederek dereceye giren ve lisans eğitimini Türkiye'de yapacak olan uluslararası öğrencilere de burs verilir.

TÜBİTAK'ın yurt içi lisans bursiyeri olup da örgün lisans öğrenimini normal süresinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, TÜBİTAK tarafından o yıl ilan edilen yurt içi lisansüstü burs programlarının başvuru ve burs verilme koşullarını sağladıkları takdirde yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler.

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2205/icerik-destek-kapsami

 

TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

T.C. vatandaşı olup bir devlet veya vakıf üniversitesinde Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak isteyen son sınıf lisans öğrencilerine; lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları koşuluyla, programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde mezun olmak şartıyla burs verilir.

Yüksek Lisans Burs Programları 2015 yılı ilanı için  tıklayınız.

Doktora Burs Programları 2015 yılı ilanı için  tıklayınız.

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında yürütülen programlara başvurular bu ilanda belirtilen tarihlerde http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır.

YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMLARI İÇİN;   

2228-A Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı

Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

2210-A Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

2210-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı

Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

2210-E Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı

Güz yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 28 Eylül-9 Ekim 2015

2210-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

ve

2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

Adaylar, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 17:30'a kadar (Saat 17:30'da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalamak ve istenildiğinde BİDEB'e ulaştırmak üzere saklamakla yükümlüdürler. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/2211/icerik-destek-kapsami

 

Amasya Üniversitesi

Proje Destek Ofisi

Uzman Fatih ÇEMÇEM (2194)