TÜBİTAK Araştırma Destek Programları


TÜBİTAK ARDEB, "Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi" çerçevesinde belirlenen Türkiye'nin öncelikli bilim/teknoloji alanlarında, sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan ve ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla"1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı"nı başlatmıştır.

Araştırmacılarımızı, yeni program kapsamında hazırlayacakları projeleriyle Ülkemizin öncelikli alanlarında katkı sağlamaya davet ediyoruz.

1003 PROGRAMININ YENİLİKLERİ

- Her öncelikli alana özgü Çağrı Programı

- Çağrı esaslı proje başvuruları

- İki aşamalı başvuru ve değerlendirme sistemi

- Küçük, orta, büyük ölçekli projeler

- Proje ölçeğine göre 2.500.000 TL'ye kadar bütçe destekleri

- Birden fazla kuruluşun katılımını sağlayan çok ortaklı projeler

-Farklı kuruluşlardan farklı disiplinlerde proje ekipleri

- Her bir proje ekibi için ayrı hesaplanan, artırılmış PTİ ler

- Katılımcı kuruluşlar için ayrı hesaplanan Kurum Hisseleri

- İlgili paydaşlarla proje çıktılarının paylaşımı için bütçe ödeneği

- Artırılmış yurt içi-yurt dışı seyahat ödenekleri

- Üniversite-sanayi işbirliği ve katılımı

- Yeni kurulan üniversitelerin katılımını teşvik

- Yurt dışından araştırmacı getirebilme imkânı

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003/duyuru
http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003