Temel Bilgisayar Becerileri Seviye Belirleme Sınavı


Üniversitemiz web sitesinde 25.02.2013 tarihinde ilan edilen bilgisayar işletmenliği sınav duyurusu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle, önceden bu sınava müracaat eden personelimizin yeni düzenlemeye göre tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Üniversitemizde ileriye dönük Stratejik Planlama çalışmaları başlatılmış olup, söz konusu çalışmaya esas olmak üzere, personel planlaması yapmak amacıyla "Temel Bilgisayar Becerileri Seviye Belirleme Sınavı"yapılacaktır.

Başvurular aşağıdaki linke tıklandığında açılacak olan dilekçe örneği doldurularak Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Sınava Katılma Şartları:

- Sınava katılabilmek için; Memur, Anbar Memuru, Sekreter, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni kadrolarından birinde görev yapıyor olmak,

- En az 5 (beş) yıllık kıdeme sahip olmak.

Sınav Konuları:

Temel Bilgisayar, İşletim Sistemleri Kavramları, İnternet Uygulamalarının Kullanımı, Office Uygulamaları, (Kelime İşlemci Word, Elektronik Tablolama, Sunu Yazılımı vb.) konularında çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır.

Kaynak:Hasan Çebi BAL, Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Murathan Yayınları, 2012, Trabzon.

Başvuru Tarihi

27/02/2013 - 04/03/2013

Sınava Katılacakların İlanı

05/03/2013

Sınav Yeri ve Tarihi

20/03/2013 Eğitim Fakültesi Saat:10:00

Sonuçların Duyurulması

21/03/2013

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız