Stratejik Plan Hazırlığı Bilgilendirme Toplantısı


     Üniversitemiz 2015-2019 Stratejik Planı'nın hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 05.04.2013 Cuma günü saat 13.30'da Rektörlük Konferans Salonunda Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Sayın Prof. Dr. Güven MURAT tarafından verilecek olan bilgilendirme toplantısına Stratejik Planlama Üst Kurul ve Birim Stratejik Planlama Kurul Üyelerinin eksiksiz olarak katılmaları zorunludur.