Genel Bilgi


PAZARLAMA PROGRAMI

Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin farklı alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve ayrıca vakıfların, derneklerin vs. ihtiyaç duydukları pazarlama elemanlarını değişen çevre koşulları içerisinde, çağımızın gereklerine uygun olarak yetiştirmektir. Program bu bağlamda toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak, ihtiyaçlara uygun nitelikte, araştırmacı ruhlu, bilgi ve beceri düzeyi yüksek ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.