Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrenci Alım İlanı


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne "12.12.2006 tarih 26374 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 02.06.2007 tarihinde yayımlanan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında aşağıda belirtilen Tezli ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.Programa Alınan Öğrenciler 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında yeniden yayımlanacak Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğine tabi olacaklardır.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2012-2013 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

Ana Bilim Dalı

ALES Taban

Puanı ve Türü

Kontenjan

Açıklama/Müracaat Şartı

Sınıf Öğretmenliği

 

55/Eşit Ağırlık

 

7

Sınıf Öğretmenliği Mezunu Olmak

2

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunu Olmak

2

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği Mezunu Olmak

1

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Mezunu Olmak

Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim

Tezsiz Yüksek Lisans

55/Eşit Ağırlık

50

 

Sınıf Öğretmenliği Mezunu Olmak veya MEB'na Bağlı Okullarda Sınıf Öğretmeni Olarak Çalışıyor Olmak.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 4 yarıyılda tamamlanacaktır. Bu programın ücreti, Bakanlar Kuru1u kararı ile her yıl belirlenen lisansüstü öğretim katkı payına ilave olarak 4 yarıyıl boyunca toplam 3000TL (4 Eşit taksit) dir. Programın uzaması halinde kredi başına 100 TL üzerinden ücretlendirilme yapılır.

  *İlgili alanlara yeterli başvuru olamaması durumunda diğer alanlara kontenjan aktarımı yapılabilir.

Başvuru Şartları ve Değerlendirme

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmalıdır. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının sayısal değerinin %60'ı, lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %20'si, yazılı sınav notunun %20'si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedeklerden sınav sonuç puanına göre kontenjanlar dolana kadar öğrenci alınır. Bir öğrenci tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarından yalnız birine kayıt yaptırabilir.

 

Başvuruda İstenecek Belgeler

1. Lisans Mezuniyet Belgesi fotokopisi

2. Onaylı Lisans not belgesi (Transkript)

3. ALES Sonuç Belgesi

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6. Başvuru Formu (Enstitümüz web adresinde "Formlar" bölümünden alınacaktır.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

7. Tezli Yüksek Lisans başvurularında herhangi bir yerde çalışıyor ise kurumundan alacakları lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge

8. Dosya ücreti olarak 50TL'nin Halk Bankası Amasya Şubesi (300) 6000008

 (IBAN: TR91 0001 2009 3000 0006 0000 08) hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu

9. Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında mezuniyeti sınıf öğretmenliği olmayan öğretmenler için sınıf öğretmeni olarak çalıştığına dair belge

(*) Kesin kayıt sırasında başvuruda istenen belgelerin asılları veya tasdikli suretleri ile öğrenci harcının yatırıldığına dair banka dekontu istenecektir.

 

Önemli Tarihler:

Tarih

Açıklama

30.07.2012-17.08.2012

Başvuruların Kabulü*

27.08.2012

Yazılı Sınava Alınacak Adayların İlanı

29.08.2012

Yazılı Sınav

TezliYüksek Lisans İçin Sınav Saati:10:00

TezsizYüksek Lisans İçin Sınav Saati:14:00

Sınav Yeri:Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

31.08.2012

Kesin Sonuçlarının Açıklanması

03.09.2012-05.09.2012

Asil Listeden Kazananların Kesin Kayıt ve Katkı Payı Ücretlerinin I. Taksitini yatırma Tarihleri

06.09.2012-07.09.2012

Yedeklerden Asil Listeye Girmeye Hak Kazananların Kayıt ve Katkı Payı Ücretlerinin I. Taksitini Yatırma Tarihleri

*Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Eksik evraklı başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim:

Ömer KURUÇAY

Amasya Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü  Sekreteri,

Akbilek Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:7  PK: 05100 Merkez/AMASYA,

Tel: (0358) 2181767/2137-2141

www.amasya.edu.tr