Seminer Programı


sem 1

 

3 Ekim Perşembe :

10 :00 - 11 :00

            Fizikte antik çağlardan 16. yüzyıla kadarki anlayış tarzı.

Paradigma kaymasında üç temel nokta :

  • Gözlem ve deneylerde yanılma,
  • Yasama yolu ile çözüm,
  • Ontolojik çozum.

16. yüzyılda fizikte paradigma değişimi : gravitasyonda maddenin ivme ve hızı ile atalet ve gravitasyon kütleleri.

            Paradigma degişiminde soyut matematiğin  önemi :

-          Topolojik ve metrik uzaylar,  ölçü kurami, Lebesgue ve Itô integralleri, distribusyon kurami, Lie gruplari,

-          Olasılıik konusunda Gauss dağılımının evrensel önemi.

 

11:30 - 12:30

            19. yuzyilda termodinamik ,  enerji ve değişiminin algısı :

-          Enerjinin 19. yuzyilda değişik şekillerde tanımlanması,

-          Enerji değişiminde entropi konusu ile entropinin üç alanda incelenmesi :

  • Klâsik termodinamikte hal fonksiyonu olarak entropi ,
  • Statistik termodinamikte Boltzmann'in entropisi,
  • Bilişim kuraminda Shannon'un entropisi.

 

14:00 - 15:00

Bilişim kuramıinda entropi ve iletişimin temel verisinde kanal kapasitesi ve entropi,

Kaos kuramı ve fizikte Belirsizlik - Öngörülemezlik : Prigogine paradoksu. 

Statistik termodinamikte  Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose-Einstein  statistikleri ve Planck formülü ile Kuantum kuramına geçiş.

 

15 :30 - 16 :30

Kuantum fiziğinin aksiyomatik ilkeleri.  

Kuantum fiziğinde iki temel ilkeye deneylerle bakış :

  • Tamamlayicilik ilkesi ( principle of comlpementarity) ; Dalga -parçacık ikiligi üstüne Wheeley'in tasarladıgı ve 2008 de gerçekleşen  deney;
  • Einstein - Rosen - Podolsky paradoksu, Bell kuramı ve Kuantum fiziğinde dolaşıklıik (Entanglement)  üstüne 1982 de gerçekleşen bir deney.

            

4 Ekim Cuma :

10 :00 - 11 :00

Özel görelilik kuramindaki temel veriler.

            Zaman ve uzayda derin paradigma değişimi: ikizler paradoksu.

            Uzay - Zaman ; Madde - Enerji ikilemleri.

Genel görelilik kuramina bir bakış.

            Kuantum ve Gorelilik kuramlarinin Standart Model'deki  yeri.

Enerjinin korunum ilkesi ve zamanda sebep-sonuç; Emmy Noether kuramı. .

 

11:30 - 12:30           

Kuantum fiziginde Bose-Einstein yoğunlaşması, Cooper ikilisi ve super iletkenler .  Tipta MRI ve Tomografinin fizikteki gelişmeleri…

 

14:00 - 15:00

Zamanin fizikte , edebiyatta ve felsefede algılanışı.

Marcel Proust'un " Bulunan Zaman" romanına bir bakış.

Zamanin geridönülmezliği ve entropi kavraminin  zamanla ilişkisi.

Geçmişe yolculukta fizik ve edebiyat : ikizler paradoksunun sinema ve kurgu romanlarindaki algılanışı.

 

15 :30 - 16 :30

Standart Model'e genel bir bakış ve modeldeki tıkanmalar,

"Simetri kirilişi" ve Higgs bosonunun LHC de bulunusu,

Görelilik ve kuantum fiziğinin 20. yüzyilda getirdiği teknolojiler:

-          Transistor, Laser, MicroProcessor, GPS, …

 

Seminere Katılmak İsteyenler İçin İletişim:

Saadet YUVARLAK

Teknoloji Fakültesi Dekan Sekreteri

Tel: 0358 260 00 68 / 1400

e-mail: saadet.yuvarlak@amasya.edu.tr