San-Tez Proje Başvurusu


Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesi için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca San-Tez Programı yürütülmektedir.

I.Dönem: San-Tez Başvuru süresi 12 Nisan Cuma günü mesai bitimi saat 17:30'a kadar uzatılmıştır. Başvurular Ar-Ge web ortamında biltek.sanayi.gov.tr üzerinden online olarak yapılmaktadır.

II. Dönem: Son başvuru tarihi yine aynı usulle 15 Ağustos 2013 tarihine kadar yapılabilecektir.

Ayrıntılar için: http://www.sanayi.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

san