Sağlık Bilimleri Enstitüsü İçin İlk Adım


Üniversitemiz bünyesinde "Sağlık Bilimleri Enstitüsü" açılması için hazırlanan gerekçeli dosya 12 Nisan 2016 tarihinde yapılan Senato toplantısında incelenerek oy birliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) sunulmak üzere karar alındı.

lab1

Genç Nüfusun İhtisaslaşarak Lisansüstü Eğitim Yapması Önemli

Konuyla ilgili açıklama yapan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay; "Yükseköğretim sistemimizin son on yıl içerisinde önlisans ve lisans düzeyinde okullaşma oranında önemli bir mesafe kaydettiği bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan, artan bu okullaşma oranına paralel olarak belirli kalite süreçleri geliştirilerek okullaşma süreci yasal düzenlemelerle desteklenmeye başlanmıştır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerdeki yükseköğretim alanındaki önemli süreçlerden bir tanesi de lisansüstü eğitim sürecidir. Özellikle genç nüfusumuzun lisans eğitiminden sonra, belirlenmiş alanlarda ihtisaslaşarak lisansüstü eğitim yapması önem arz etmektedir. Bu noktada ise üniversitelerimiz bünyesinde çalışmalarını sürdüren özellikle enstitülerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bilindiği gibi, lisansüstü eğitimin amacı 'değişik çalışma alanlarında kişisel entelektüel derinliği geliştirmek; eğitim, araştırma, endüstri ve yönetimde kariyer için etkin eğitimi vermek' olarak tanımlanmaktadır. Böylesine önemli bir eğitim süreci; lisansüstü eğitim gören öğrencilerin fikir alışverişinde bulunmalarına, yaratıcı bir şekilde problem çözme konusunda yetenekleri ortaya çıkarmalarına ve öğrencilerin takım çalışması yapabilme, iletişim ve liderlik gibi becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacaktır.'' dedi. 

Sağlık Alanındaki Akademik ve Fiziki Yapılanma Hızla İlerliyor

Yükseköğretim sistemi içerisinde 2014-2015 akademik yılı istatistikleri incelendiğinde doktora düzeyinde 77 bin 752 öğrenci bulunduğunu kaydeden Rektör Orbay; 2013-2014 akademik yılında ise 4 bin 516 doktora öğrencisinin bu programlardan mezun olduğunu söyledi. Orbay; ''Söz konusu mezun öğrencilerin yüzde 42'si Sosyal Bilimler, yüzde 40'ı Fen Bilimleri alanında iken, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden bu oran yüzde 18 düzeyinde kalmaktadır. 2006 yılında kurulan Amasya Üniversitesinin kuruluş kanunu ile birlikte bünyesinde "Fen Bilimleri Enstitüsü" ve "Sosyal Bilimleri Enstitüsü" açılmıştır. Akademik yapılanmasını ve istenilen yeterlilikleri yerine getirmesi ile birlikte 2011 yılı içerisinde ilk programlar açılmaya başlanmış ve bugün itibari ile her iki enstitümüzde toplam 19 (yüksek lisans ve doktora) programımız aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz bünyesinde son üç yıl içerinde özellikle sağlık alanında önemli bir akademik ve fiziksel yapılanma söz konusudur. Hali hazırda Tıp Fakültemiz Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon (ortak kullanım) protokolü imzalamış ve akademik kadroları her geçen dönemde hızla artmaktadır. Benzer şekilde, Sağlık Yüksekokulumuz bünyesindeki Hemşirelik ve Ebelik programlarımız aktiftir. Diğer taraftan, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda pek çok program aktif olup öğretim üyesi sayısı hızla artmaktadır. Sağlık ile ilişkili diğer bir programımız ise yıllardır lisans düzeyinde eğitim veren Beden Eğitimi ve Spor bölümümüzdür. Bu alanda da önemli sayıda öğretim üyemiz bulunmaktadır. İlgili programlardaki öğretim üyesi sayısı ekte verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde 2015-2019 stratejik planı içerisinde sağlık alanında gerek akademik gerekse fiziksel yatırımlar önemli yer tutmaktadır. Bu gerekçelerden hareketle, "Sağlık bilimleri alanında bilimsel düşünceyi ön planda tutan, bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki bilgiyle donatılmış, donanımlı, ülkesini ve üniversitesini daima ileriye taşıma gayreti içinde olan bilim insanı ve uzman yetiştirmek amacıyla "Sağlık Bilimleri Enstitüsü" kurulması çalışmalarımızın ilk adımı olarak bugünkü senatomuzun gündemine aldık ve tüm arkadaşlarımızın oy birliği ile YÖK başkanlığına hazırladığımız dosyayı sunma kararı almış bulunmaktayız. Gerekli akademik incelemeler sonucunda en kısa sürede nihai bir karar alınmasını bekliyoruz."cümlelerini kaydetti.

sağlık12

İlgili Haberler:

Kanser Hastası Kadın Tıp Fakültemizde Sağlığına Kavuştu

2016 Hedefi: Akreditasyon, Kalite ve Sağlık

 

 


 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü