Risk Değerlendirme Çalışması


Risk Değerlendirme Çalışması                                            

            Üniversitemizde İç Kontrol ve Risk Değerleme faaliyetlerinin yürütülmesi için İç Kontrol Standartları Tebliği doğrultusunda hazırlanarak birimlere gönderilen Risk Haritasının, risklerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla öncelikle bölümler/birimler itibariyle doldurulması esastır. Bölümler/birimler itibariyle hazırlanan Risk Haritalarının, risklerin önem derecesine göre birleştirilerek dekanlık/müdürlük/başkanlık düzeyinde bütün riskleri içeren tek bir Risk Haritası çıkarılması ve Rektörlük aracılığıyla 01.08.2013 Tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

           Risk Değerleme çalışmalarının birimlerde görevlendirilen Çalışma Grubu Üyeleri ile birlikte yürütülmesi önem arz etmektedir. Çalışmalara yardımcı olabilecek kaynaklara, Başkanlığımız internet sitesi                         İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI  sayfasından ulaşabilirsiniz.

                                                                                              

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı