Resmi Yazışma kodları


Başbakanlık tarafından yürütülen DTVT (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı) çalışmaları kapsamında, kurumumuzca hazırlanan resmi yazıların "sayı" bölümündeki haberleşme kodları dtvt.basbakanlik.gov.tr" internet adresinden ilan edilmiştir. Bütün idari birimlerin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 01.11.2012 tarih ve 105 sayılı yazısı gereği 01.01.2013 tarihini beklemeden geçilebilir.

Örnek:

İdari Birim Kimlik Kodu: 72818461 846.03 50
Birim Adı:STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Standart Dosya Plan Kodu Evrak Kayıt No

s

dtvt.basbakanlik.gov.tr