PZR Temelli Moleküler Tiplendirme Yöntemleri Çalıştayı


Üniversitemiz Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı tarafından "PZR Temelli Moleküler Tiplendirme Yöntemleri Çalıştayı" gerçekleştirildi. Üniversitemiz, Ondokuz Mayıs, Hitit ve Gaziosmanpaşa üniversitelerinden yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı çalıştayda üniversite, hastane ve diğer araştırma kurumlarında görev yapan araştırmacılara ve uzmanlara, bilim ve teknolojideki güncel bilimsel gelişmeler aktarıldı. Çalıştay öğrencilerine doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji, tıbbi bilimler gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Çalıştayın ikinci aşamasında ise "Hastane Enfeksiyonlarının İzlenmesi ve Kontrolü" konusunda Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Araştırma ve Uygulama Hastanesi personeline, farklı üniversitelerden gelen öğretim üyeleri ve enfeksiyon kontrol komitesi üyesi uzman hekimler tarafından hizmet içi eğitim verildi. Çalıştayın ilk günü Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gökdere çalıştay ekibine başarılar diledi.

Proje Yürütücüsü Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürü Doç. Dr. Tuba Yıldırım; çalıştay ile ilgili yaptığı değerlendirmede; ''Son yıllarda biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, tıp gibi yaşam bilimlerinde teknolojik gelişmelerle paralel olarak bir veri artışı yaşanmaktadır. Bunun etkisiyle, dünyadaki saygın akademilerde yaşam bilimlerinde teorik aktarımın yanı sıra uygulamalı yöntemlere geçişi artırmıştır. Moleküler biyolojide bu kapsamdaki yaklaşımlar gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Dünyadaki bu gelişmelere rağmen ülkemizde moleküler biyoloji alanında bilimsel ve eğitimsel atılımlar yetersiz kalmıştır. Somut örnekler vermek gerekirse, ülkemizde moleküler biyoloji üzerine lisans veya lisansüstü uygulamalı eğitim programları oldukça az düzenlenmektedir ve mevcut yüksek eğitim programlarında sınırlı sayıda uygulama olanağı sunulmaktadır. Genellikle moleküler biyoloji laboratuar çalışmalarının uzun zaman alması, kullanılan sarf ve kimyasallar için yüksek bütçelere gereksinim duyulması ve gelişmiş bir alt yapı, makine-teçhizat gerektirdiğinden dolayı sadece teorik eğitim tercih edilmektedir. Bu hususta, ülkemizdeki moleküler biyoloji alanındaki yüksek eğitim boşluğunu doldurmak ve gelecek yıllarda katlanarak artacağını düşündüğümüz bilimsel sinerjiyi oluşturmak için PZR temelli farklı moleküler yöntemlerin temel prensiplerini ve uygulama alanlarını içeren, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik bir çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştay boyunca öğrencilerimize teorik ve uygulama yönelik eğitimler verildi. Çalıştay sonunda ise öğrencilerimizin iş başvurularında kullanabilecekleri sertifikalar verildi.'' dedi.

Öğrencilerin Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında deney yapma imkanı bulduğu çalıştayda moleküler biyoloji alanında çalışan firmalar son çıkan cihazların uygulamalı tanıtımını yaptılar.

3

2

20160516_111554

20160516_111756

20160516_121255

20160516_121343

20160517_110639

9

15

25

20160518_161546

20160518_161629

20160518_162100

 

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü