Pedagojik Formasyon Eğitimi


Yükseköğretim Genel Kurulunun 14.11.2013 tarihli toplantısında Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmiş olup başvuru ve kabul şartları aşağıda verilmiştir.

1) Pedagojik Formasyon Eğitimi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ilan edilen üniversitelere ve programlara başvurularını, belirlenen tarihler arasında, söz konusu internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapacaklardır. Adayların programa yerleştirilmesi, ÖSYM tarafından merkezi olarak ALES sonucu ve lisans mezuniyeti akademik ortalamaları dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yapılır.

2) ÖSYM tarafından adayın ALES sınav sonucunun yüzde 60'ı ve 100'lük sistemdeki akademik ortalamanın yüzde 40'ı alınarak ilgili yükseköğretim kurumuna verilen alanlar ve kontenjanlar dâhilinde tercih usulü ve puan üstünlüğü esasına göre yerleştirme yapılır.

3) Öğrencilerin 100'lük sisteme göre notları alınır, 100'lük sistemde notlarını beyan edemeyen ve 4'lük sisteme göre bildiren öğrencilerin 4'lük sistemden 100'lük sisteme not dönüşümünde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.

4) Adaylar, alanlarına göre en çok 30 üniversite tercih edebilir. Ancak bazı alanlarda program, sadece bir ya da birkaç üniversitede açılmışsa, tercih sayısı bunlarla sınırlıdır. ÖSYM, tercih sırasını dikkate alarak adayların yerleştirmesini yapar.

5) Öğrencinin mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve öğrenci pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift ana dal yapmışsa, çift ana dal yaptığı alandan programa başvurabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de MEB tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa, her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

6) Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

7) Programa başvurusu kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ÖSYM'nin internet sayfasında ilan edilir.

8) Belirlenen tarihler arasında ilgili yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır.

9) Yükseköğretim kurumlan, ÖSYM'nin yaptığı yerleştirmeyi takip eden hafta içinde öğrencilerin kayıtlarını yapar.

10) Programlara yerleştirilen adayların beyanlarının doğruluğunun kontrolü, ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır. Yanlış beyanda bulunduğu halde yerleştirmesi yapılan adaylarla ilgili cezai ve hukuki sorumluluk, yerleştirmeyi yapan yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir.

11) İstenildiğinde boş kalan kontenjanlar, ÖSYM'ye bildirilir. Başvuru süresi sonunda gerekli görüldüğünde Kurul kararıyla ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme yapılması durumunda, yerleştirmenin ilanını takip eden ilk hafta içinde kayıtlar yapılır. Bu kayıtlar sonucunda da kalan boş kontenjanlar için tekrar yerleştirme yapılmaz.

Ayrıntılar İçin:

Pedagojik Formasyon Eğitimi Duyurusu