Pedagojik Formasyon Duyurusu


logo

2012-2013 Akademik yılı için pedagojik formasyon sertifika programlarına başvuru dönemi yaklaşmakta olup, Üniversitemiz Yükseköğretim Kuruluna(YÖK) gerekli müracaatları yapmış bulunmaktadır. Başvurular onaylandıktan sonra; başvuru için gerekli evraklar, kontenjanların programlara göre dağılımları,…vb.konularda ayrıntılı bilgiler www.amasya.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl için de değerlendirme; adayların mezun oldukları lisans programları ve lisans mezuniyet not ortalaması (4'lük not sistemine göre) kullanılarak yapılacaktır. Mezuniyet not ortalaması eşit olan adayların sıralaması, mezun oldukları programa yerleştirildikleri ÖSYM puanına göre yapılacaktır.

Önemli Not: Pedagojik Formasyon Sertifika programları için başvuracak adayların lisans öğrenimlerini tamamladıkları yükseköğrenim kurumundan almış oldukları not ortalamasının dikkate alınacak olup, uygulama ilişkin esasları için: http://www.yok.gov.tr/content/view/1088 adresini ziyaret ediniz. Dolayısıyla, Formasyon Sertifika programına başvurmayı düşünen adayların gerekli dönüşümleri şimdiden yaptırmalarında fayda vardır.

Değerlendirmeler sonucunda, Formasyon Sertifika Programlarına kayıt hakkı kazanan adayların beyan ettikleri mezuniyet not ortalamaları, mezun oldukları Üniversitelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarınca resmi olarak teyit edildikten sonra kesin kayıt hakkı kazanacaklardır.