ÖYP Kapsamında Üniversitemizi Kazanan Adayların Dikkatine


ÖYP Kapsamında Üniversitemize Yerleştirilen Araştırma Görevlilerinden İstenen Belgeler

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti
  3. Lisans-Yüksek lisans not durum belgesinin fotokopisi ( Transkript )
  4. ALES Belgesi fotokopisi
  5. Yabancı Dil Belgesi fotokopisi
  6. Tam teşekküllü hastaneden heyet raporu
  7. 12 adet fotoğraf
  8. Halen çalışanlar için veya daha önce kamuda çalışıp ayrılanlar için kurumundan onaylı hizmet belgesi
  9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin fotokopisi
  10. Lisede hazırlık okuduğuna dair belge ( hazırlık okuyanlar için )

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında alınacak olan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanacak adayların, yukarıda yazılı atamaya esas evraklarını, Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Tel: 0358 212 09 98 / 2156

Not:   a  ) Halen Kamu Kurumunda çalışanlar için muvafakat istenecektir.

          b ) Ataması yapılacak olan adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.

          c  ) Son başvuru tarihi olan 18.01.2013 mesai bitimine kadar evraklarını teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

 

            Başvuru Başlama Tarihi          : 04.01.2013

            Başvuru Bitiş Tarihi                : 18.01.2013 ( Saat 17:00'a kadar )