Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) teknik destek programına kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvurabilir. Programın amacı bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına destek vermektir.

Toplam kaynak: 350.000 TL

Azami destek tutarı: 15.000 TL

Son başvuru tarihi: 31.12.2014 Çarşamba Saat 17:00

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde yapılır. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.

Başvuru sahiplerinin; proje başvurularını internet ortamında KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılmaları gerekmektedir. KAYS'a ajans internet sitesi (www.oka.org.tr) üzerinden ulaşılabilir. Başvuru yapabilmek için KAYS'a kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portal'ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu'nda mevcuttur.

Online başvuru tamamlandıktan sonra, KAYS üzerinden alınan başvuru formunun matbu çıktısının her sayfası ve başvuru sahibi beyanı, başvuru sahibi kurumun en üst yetkili amiri tarafından, varsa ortakların ortaklık beyanı ortak kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanmalı ve 1 asıl (kırmızı dosyada), 1 kopya (mavi dosyada) halinde, başvuru evraklarının tamamını içeren CD ile birlikte Ajansa elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

http://www.oka.org.tr/okaIcerik.aspx?Id=41

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 

Proje Destek Ofisi

Uzman: Fatih ÇEMÇEM

Dahili: 2194