Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


yönetmelik2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından itibaren önlisans ve lisans düzeyindeki tüm birimlerimizde uygulanacak olan "Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği", 27.07.2012 tarih ve Sayı:28366 ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmelik pek çok değişikliği içermekte olup, en önemli değişiklik olarak DC uygulamasına son verilerek dönem sonları itibari ile Bütünleme Sınavı getirilmiş ve harf notu uygulaması yerine üniversitemiz birimlerinde başarı değerlendirilmesinde 100'lük not sistemi kullanılmasına karar verilmiştir.

 

  Akademik personelimize ve öğrencilerimize ilanen duyurulur.

  Yönetmelik tam metni için:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2012/07/20120727.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2012/07/20120727.htm

adresini ziyaret ediniz.