OKÜP Sinop Üniversitesinde Toplandı


Orta Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Akademik İş Birliği Platformu (OKÜP) toplantısı, Sinop Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. Öncelikli olarak Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarının durumu, çalışma şartları, geleceği, karşılıklı işbirliği olmak üzere pek çok akademik ve idari konu gündeme alındı.

Toplantıya Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Kadakal, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay ve ilgili üniversitelerinin Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar müdürleri katıldı.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, "Bölgemizdeki üniversitelerin bir araya gelerek ve problemleri ortaya koyarak çözüm yolları araştırmaları, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, kaynakların doğru ve verimli kullanılması açısından çok faydalı olmaktadır. Bu toplantılar uygulamada yaşanan sıkıntıların aşılması açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan ise "Ülkemizde devlet, araştırma merkezlerine ciddi yatırımlar yapmaktadır. Ancak bu yatırımların atıl duruma düşmemesi için her merkezin belirli alanlarda ihtisaslaşması önem arz etmektedir. Bizler bölge üniversiteleri olarak yatırımlarımızı buna göre planlayıp OKÜP kapsamında iş birliği yaparak daha aktif çalışabiliriz. Mesela Sinop Üniversitesi, su ürünleri ve nükleer enerji konusunda yatırım yapabilir, biz de araştırmacılarımızı buraya yönlendirebiliriz. Alacağımız makinelerin ekonomik değeri çok yüksek. Birliktelik sağlayabilirsek o kaynakları daha farklı yerlerde kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, bahar şenlikleri konusunda iş birliği yapılmasını, ortak kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmesini teklif etti. Bu konuda da Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlarının bir çalışma yapmasına karar verildi.

Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir ise düşüncelerini "Üniversitelerimizde güzel olan uygulamaların, bölge üniversitelerimizle paylaşılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum" sözleriyle kaydetti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ise "Kütüphanelerimizdeki kaynakların ortak kullanılması konusunda bir çalışma yapmalıyız. Bu, hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz açısından çok faydalı olacaktır. Özellikle elektronik veri tabanlarından makale indirimi noktasında karşılıklı işbirliği yapma zorunluluğu vardır. Özellikle yeni kurulan üniversitelerin ilgili kalemlerdeki bütçelerinin sınırlı olması bu tür bir işbirliğini yapmamızı gerektirmektedir"dedi. Toplantıda, Kütüphane Daire Başkanlarının bir araya gelerek bu konuda bir çalışma yapmalarına karar verildi.

oküpppp

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar Müdürleri toplantısında alınan kararlar ise aşağıda verilmiştir:

1)      Üye üniversitelerdeki akademisyenlerin her bir Araştırma ve Uygulama Laboratuardan eşit koşullar altında faydalanması, fiyatlandırmaların her üniversite için aynı olmasına,

2)      OKÜP üyesi üniversitelerinin araştırma merkezlerinde bulunan cihazlardan üniversitelere göre hangisi ya da hangilerinin akredite edileceğinin akredite edilebileceğine karara bağlanmasına,

3)      Projeler kapsamında alınmış ya da alınacak cihazları gözden geçirilerek gelecekte alınacak maliyeti yüksek cihazlarda tekerrürden kaçınılmasına,

4)      Üniversitelerarası numune taşınmasında ring ağının kurulmasına,

5)      Ortak web sitesi oluşturularak yapılabilinen analizlerin, mevcut malzemelerin (model, fiyat, yeterlilik,…) bilgilerinin paylaşılması, ilgili üniversitelerarası köprü kurularak tanıtımının yapılmasına,

6)      Ortak analiz fiyatlarının birlikte oluşturulmasına karar verildi.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü