OKÜP'ten İş Birliği Kararı Çıktı


Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu (OKÜP) Enstitüler toplantısı Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya üniversitemizi temsilen Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Emine Altunay Şam ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Arzu Cansaran katıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda yapılan toplantıda, daha önce yapılan toplantılarda alınan kararlar değerlendirildi.

  • Ortak lisansüstü programlar,
  • Lisansüstü eğitimde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri,
  • Disiplinlerarası yaklaşıma uygun ortak çalışmaların geliştirilmesi görüşüldü. Kadın Araştırmaları, Radyoloji, Sağlık Kurumları Yönetimi, Acil Tıp Hemşireliği gibi alanlarda Disiplinlerarası Programlar açma konusu fikri ileri sürüldü.
  • Enstitülerin ortak çalışması olarak her disipline uygun uluslararası nitelikte bilimsel dergilerin yayınlanması ile ilgili çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı. Altı adet dergi çıkarılması kararlaştırıldı. İlgili dergilerin isimleri belirlendi. Dergilerin Ulakbim Dergi Park'a abaoneliği görüşüldü. Dergilerin kapak tasarımları hazırlandı.
  • Sosyal Bilmler ve Fen Bilimleri ortaklığında yeni çalışma alanları araştırılması kararlaştırıldı.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olarak ayrı gruplar halinde ve bu bilimlere özgü genel değerlendirmelerinin yapıldığı toplantıların ardından program, Çorum Müzesine gerçekleştirilen gezi ve şehir turu ile sonlandı.

oküp123

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü