OKA 2016 Teklif Çağrısı Tanıtım Toplantısı


Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2016 Teklif Çağrısı Tanıtım Toplantısına katıldı. Üniversitemiz ev sahipliğinde Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Amasya Valisi İ. Hali Çomaktekin, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Teklif Çağrısı Tanıtım Toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, projelerin Amasya halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Orbay; OKA'nın bütçe kullanımı ve kullanılan bütçenin toplumumuza katma değer olarak dönüştürülmesi noktasında örnek bir kalkınma ajansı olduğunu kaydetti. OKA'nın desteklediği projelerle Amasya'nın turizm altyapısını güçlendirdiğini ve sivil toplum örgütlerine yönelik açılan proje kalemleriyle güçlü bir demokrasinin inşasına katkı sağladığını söyledi. Orbay; Amasya Üniversitesinin de tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde bu projeleri ilimize kazandırmak için gayret edeceğini ifade etti.

OKA'nın kurulduğu günden bugüne mali destek programları kapsamında 367 projeye yaklaşık 85 milyon TL hibe desteği sağladığını açıklayan Vali Çomaktekin, faydalanıcıların sağladığı eş finansmanda dikkate alındığında 2009 yılından bu yana uygulanan projelerle yaklaşık 190 Milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Ajansın sağladığı mali desteklerle bölgede ekonomik, sosyal ve mekânsal kalkınmayı desteklerken kurumsal kapasitenin gelişmesine ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sağladığını ifade etti.

2016 Teklif Çağrısı Tanıtım Toplantısında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı; 19 milyon TL kaynak tahsis edilen "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı" ve "Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı"nı kamuoyuna duyurdu.

"Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı''nın amacı; TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği toplamda 18 milyon TL bütçe tahsisi yapılan program kapsamında verilecek destek tutarları asgari 100 bin TL, azami 1 milyon TL olacaktır.

"Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı''nın amacı ise; bölgemizdeki Sivil Toplumun Geliştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı ışığında sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirilerek TR83 Bölgesi'nde sosyal kalkınma çalışmalarının hızlandırılması ve toplumun tüm bireylerinin sosyal refahlarının artırılmasıdır.

oka123456

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü