Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi


Üniversitemiz Senatosunca, 30.12.2016 tarihinde yapılan toplantı ile, Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerinde (23, 25 ve 26) belirtilen yardımcı doçentlik ve doçentliğe atama ile profesörlüğe yükseltilerek atamada aranan asgari koşulların yanında, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar düzenlenmiş ve Yükseköğretim Kurulu başkanlığına onay için gönderilmiştir. Onay için gönderilen "Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" ekte verilmiştir.

Tüm öğretim elamanlarımıza duyurulur.