Öğretim Üyelerinin İngilizce Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi


Öğretim üyelerimize yönelik olarak gerçekleştirilmesi düşünülen"Öğretim Üyelerinin İngilizce Yeterliliklerinin Geliştirilmesi" başlıklı proje çalışmamıza ilişkin bilindiği gibi ilk bilgilendirmeler 03.02.2014 tarihinde yapılmış ön müracaatlar 14.02.2014 tarihine kadar toplanmış ve süreç tamamlanmıştır. Bu süreçte birçok öğretim üyemizden olumlu dönütler ve bir takım projeyi zenginleştirici güzel öneriler gelmiştir. Öncelikle planlanan projeye yönelik gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Mevcut durumda, projenin 2 aşamada yapılması kararlaştırılmıştır. Bu aşamalar ve gerekli yeterlilikler aşağıda sıralanmıştır.

Not:Tüm katılımcılar için programlar öncesinde takdir edileceği üzere hizmet alımı gerçekleştirileceğinden (uçuş bileti, vize işlemleri, konaklama, kurs kaydı, ..vb) faaliyete katılmadan önce tüm öğretim üyeleri ile sözleşme imzalanacaktır. Öğretim üyesinin projenin herhangi bir aşamasında vazgeçmesi, kursu yarıda bırakması gibi durumunda tüm maddi yükümlülük öğretim üyesine ait olacaktır.

I.AŞAMA:

İçerik: 25-30 saat Amasya Üniversitesi bünyesinde yüz-yüze ön hazırlık süreci ve akabinde 1 ay İngiltere'de dil eğitiminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kurs içeriği ise, İngilizce makale yazma, kongre ve bilimsel toplantılarda sunu yapabilme ve günlük konuşma yeteneğini geliştirme şeklinde olacaktır.

Genel Kriterler:

a)   Doçentlik için dil koşulu olan "KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından eş değerliliği kabul edilmiş sınavlardan[İngilizce]" 65 ve üzeri not almış olmak,

b)    Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimlerinin herhangi birisini yurt dışında yapmamış olmak,

c)    TUBİTAK, YÖK, AB Projeleri, Erasmus programı,… gibi resmi kamu kurum ve kuruluşlarca desteklenen herhangi proje veya ders verme-almahareketliliği kapsamında 2 ay ve üzeri yurt dışında bulunmamış olmak,

Şartlarını taşıyan öğretim üyelerinin faaliyete katılımı planlanmıştır. Bu aşamada Haziran ayı içerisinde 25-30 saat yüzyüze hazırlık eğitimi yapılacak akabinde iseTemmuz veya Ağustos aylarında 1 ay süreyle İngiltere'de dil eğitimi şeklinde uygulanacaktır.

II. AŞAMA:

Projenin ilk aşamasının tamamlanmasına müteakip, katılımcılardan gelen dönüt ve değerlendirmeler sonucunda ikinci aşama çalışmalarına başlanacak olup, ikinci aşamada ise, hedef kitle olarak,

a)  Doçentlik için dil koşulu olan "KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından eş değerliliği kabul edilmiş sınavlardan[İngilizce]" 50-64 Aralığında not almış olmak,

b)  Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimlerinin herhangi birisini yurt dışında yapmamış olmak,

c)  TUBİTAK, YÖK, AB Projeleri, Erasmus programı,… gibi resmi kamu kurum ve kuruluşlarca desteklenen herhangi proje veya ders verme-alma hareketliliği kapsamında 2 ay ve üzeri yurt dışında bulunmamış olmak,

Şartlarını taşıyan öğretim üyeleri belirlenmiştir.

Bu döneme ait çalışma takvimi birinci aşama tamamlandıktan sonra ayrıca ilan edilecektir.

Yrd. Doç.Dr. Ceylan Yangın ERSANLI                             Yrd.Doç.Dr. Ekrem SOLAK

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı                   Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı