Öğrencilerimize Önemle Duyurulur


6111 nolu kanunun 171-172. Maddeleri  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen 46. Madde uyarınca  Öğrenci Katkı Paylarına  ilişkin hesaplamalarda değişikliğe gidilerek alınacak ücretlerle ilgili yöntemler 2547 Sayılı Kanunun Madde 46 - (Değişik: 13/2/2011-6111/172 md.) c, ç, d,  ve  e  şıklarında belirtilmiştir.  2547 Sayılı Kanunun 46.maddesinde belirtilen hususlar  27 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete de mevcuttur.  2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar için TIKLAYINIZ

2011-2012 Öğretim yılından itibaren yürürlüğe giren Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Karar  662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2014-2015 Öğretim Yılına sarkıtılması nedeniyle uygulamaya 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlanmıştır.  Öğrenci Katkı Payları ve Öğretin Ücretlerinin  46 - (Değişik: 13/2/2011-6111/172 md.) c, ç, d,  ve  e  şıklarına göre tesbiti ili ilgili kararın 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmasına yönelik Kanun Hükmünde Kararname  için TIKLAYINIZ 

İlgili Kanunlar çerçevesinde normal öğrenim ücretine ilave olarak ders tekrarına ve azami süre sonunda alınan derslere göre  hesaplanan öğrenci katkı/ücreti payları fakülte/yüksekokul bazında ekte ilan edilmiştir.

Öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri için belirlenen ücretlerinin en geç 31 Aralık 2014 Tarihine kadar harç hesaplarına yatırılması gerekmektedir.   Öğrencilere duyurulur.

Not: Öğrenci Katkı Payları OBİS programına toplu olarak 8 Ekim 2014 tarih itibariye aktarılacaktır.

Harç paraları Halk Bankasına yatırılacaktır. TC kimlik numarası ile herhangi Halk Bankası şubesine yatırabilirsiniz.