Mezun Öğrencilere Duyuru


Mezun öğrencilerimizin bilgilerini üniversitemiz mezun öğrenci bilgi formuna bilgilerini girmeleri halinde,

* Mezunlar ile öğretim elemanları arasında sürekli iletişimi sağlamak, forum yada toplantılar gibi etkinliklerden haberdar olmalarını sağlamak,

*  Mezunların çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarından üniversitece haberdar olmak.

* Mezunlar ile ilgili bilgilerin elde edilebilmesi için  Mezunlar ile iletişim içinde bulunmak, faaliyetlerini yakından izlemek, gerekirse çalışmalarından faydalanmak,

* Bölümden mezun olacak son sınıf öğrencilerinden elde edilecek istatistiksel bilgiler doğrultusunda çalışmalara yön vermek,

Gerek mezun öğrenciler açısından gerekse üniversitemiz açısından olumlu bir çalışma olacaktır.

Mezun Bilgi Sistemi

 

Rektörlük