Mevlana Programı Başvuru Ön Değerlendirme Raporu


Üniversitemiz Mevlana Birim Koordinatörlüğü'ne 2014-2015 dönemi Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gidecek olan öğretim elemanlarımız tarafından 57, yurt dışından gelecek olan öğretim elemanlarımız tarafından 8, yurt dışına gidecek olan öğrencilerimiz tarafından 11 olmak üzere toplam 76 başvuru alınmıştır. Yapılan başvuruların ön incelenmesi neticesinde YÖK'e bildirilen liste aşağıdaki gibidir:

  • Yurtdışına gidecek akademik personel: 39
  • Yurtdışından gelecek akademik personel: 6
  • Yurtdışına gidecek öğrenci:1

Asil liste 12 Mayıs 2014 tarihinde YÖK tarafından kurumumuza bildirilecektir.

Mevlana Değişim Programı Başvuru Ön Değerlendirme Raporu

                                                                                  MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

                                                                                  mevlana@amasya.edu.tr

                                                                                  Dahili :2198