Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (METEK)


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konan Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi'nin (METEK) ana faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıdır. Adı geçen proje, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup, 22 Mayıs 2012 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

Projenin genel amacı, "mesleki eğitimin kalitesinin artırılması suretiyle, iş piyasası ve eğitim arasındaki bağın geliştirilerek insan kaynaklarına yatırım yapılmasını teşvik etmektedir".Bu genel amaca yönelik olarak da iş piyasası ihtiyaçlarına göre kişilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, özellikle mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması ile kalite güvence çerçevesini yayımlayarak, kişilerin gelişmiş yeterlilik ve yeteneklere sahip olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Projenin beklenen ana çıktıları ise şöyledir;

1-    Nitelik ve yeterliliklerin tamamen aktarılmasını sağlayacak bir kalite güvence sisteminin oluşturulması ve Avrupa Kalite Güvence sistemiyle uyumlu olarak sosyal ortakların işbirliğiyle geliştirilmesi ve uygulanması,

2-    İş piyasası ile mesleki eğitim ve öğretim kurumlan arasında aktif işbirliği sağlayacak mevzuat altyapısının hazırlanması,

3-    Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarından pilot olarak seçilen 20 meslek yüksekokulu ve 30 meslek lisesinde yeterliliğe dayalı modüler müfredat programlarının geliştirilmesi,

4-    Eğitimler yoluyla mesleki ve teknik eğitim ve öğretimin kalitesini, içeriğini geliştirecek öğretmenlerin pedogojik ve profesyonel yeterliliklerinin geliştirilmesi,

5-    Ortaöğretimde, mesleki eğitim kurumları ile meslek yüksekokullarındaki mesleki ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin artırılması,

6-     Faaliyetler yoluyla mesleki ve teknik eğitimin kalitesi hakkında farkındalığın artırılması.

Projenin seçilen 4 alanında (Adalet, Denizcilik, Tarım ve Sağlık), 2 (iki) yıl boyunca yukarıda sıralanan ana çıktıları sağlayacak faaliyetlerde görev almak üzere "kısa dönem uzman CV havuzu" oluşturulacaktır.

Bu bağlamda, üniversitelerden görev almak isteyen akademisyenlerin, özgeçmişlerini 31 Temmuz 2012 tarihi mesai bitimine kadar tamer@normconsulting.com ve bhdurgun@gmail.com adreslerine iletmeleri gerekmektedir.

MESLEK