Merzifon İİBF İçin Olumlu Görüş


19.12.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Üniversitemiz senatosunca önerilen Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) kurulması uygun görülmüş ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına havale edilmesine karar verilmiştir.

Her şeyden önce devlet-millet kaynaşmasının, eğitimin yereldeki tüm paydaşlarınca sahiplenilmesinin en güzel örneklerini Merzifon ilçesi kamu-kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri kısa bir süre önce ortaya koymuşlardır.

Amasya Üniversitesi gibi yeni kurulmuş bir üniversitede akademik, idari ve fiziksel altyapı problemlerinin sınırlı merkezi bütçe kaynaklarıyla tam olarak karşılanamayacağı gerçeğinden hareketle; Merzifon Kaymakamlığı, Merzifon Belediyesi, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası, Merzifon Sanayici ve İş Adamları Derneği, vb. diğer kamu-kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ortak bir dernek çatısı altında örgütlenmiş ve anahtar teslim "Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"nin yapılmasını protokol altına alınmıştır.

Ayrıca, Merzifon ilçesinde üniversitemize 80 dönüm arazi fakülte-yüksekokul yapımı ve yapılacak birimlerde öğrenim görecek öğrencilerin doğabilecek mevcut barınma problemlerine çözüm olmak üzere üniversitemize tahsis edilmiştir.

Merzifon İİBF Açılması İçin Gerekçe

Merzifon İİBF İçin Olumlu Görüş

Basın Yayın ve Halkla İlişklir Müdürlüğü

Amasya Üniversitesi