Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş İmkanı


Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmeliğe ilave edilen Ek Madde aşağıda verilmiştir.

"Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş"

Ek Madde 1: (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir."

gereğince:

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşmiş, kesin kaydını yaptırmış ve 1. Ek Maddede belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere aşağıdaki takvime göre gerekli belgelerle birlikte Üniversitemiz Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

2013 - 2014 Akademik yılı "Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş" kabul ve kayıt takvimi

Son Müracaat Tarihi

11 Ekim 2013

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

21 Ekim 2013

Kayıt Tarihleri

22-23 Ekim 2013

Gerekli belgeler

1- Dilekçe

2- ÖSYS Sonuç Belgesi (Onaylı)

3- Yükseköğrenim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi (Onaylı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi