Matematik Yüksek Lisans Programına Onay


Üniversitemizin Sunduğu Lisansüstü Eğitim Programlarına,YÖK'ten Onayı Alınan, Matematik Yüksek Lisans Programı daEklendi.

Programlardaki temel hedefimiz; "Bilginin araştırma yoluyla geliştirilmesi, bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler ışığında bilginin toplumsal faydaya dönüşerek yayılması, bu vizyona dayalı sürdürülen akademik faaliyetlerin yaşadığımız çağın sorunlarına çözümler üretecek yeni nesil bilim insanlarını yetiştirmektir". Bu hedeflere yönelik olarak, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeMatematikYüksek Lisansprogramlarına; akademik kadrolarımızdaki öğretim üyesi sayısı (En az iki doçent, toplam üç öğretim üyesi), öğretim üyesi başına düşen ders yükü sayısı, laboratuar şartlarındaki son dönemdeki düzenlemeler, ...vb. kriterler dikkate alınarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunca bu programa öğrenci alımına onay verildi.

Zaman içerisinde özellikle akademik kadrolarımızdaki öğretim üyesi sayısına paralel olarak, YÖK lisansüstü eğitim kriterleri dikkate alınarak, yeni programlar için gerekli müracaatlar yapılacaktır. Aynı zamanda, diğer üniversitelerle ortaklaşa lisansüstü program açma noktasında, ilgili bölümlerden gelecek talepler, enstitü kurullarınca değerlendirilecek ve gerekli yazışmalardan/onaylardan sonra programlar açılabilmektedir.

Enstitülerdeki Mevcut Programlar;

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Fen Bilgisi Öğretmenliği [Yüksek Lisans]

Matematik Eğitimi [Yüksek Lisans]

Fizik [Yüksek Lisans]

Biyoloji [Yüksek Lisans]

Matematik [Yüksek Lisans]

Fen Bilgisi Öğretmenliği [Doktora]

Sosyal Bilimleri Enstitüsü:

Sınıf Öğretmenliği [Tezli Yüksek Lisans]

Sınıf Öğretmenliği [Doktora]

Sınıf Öğretmenliği [Tezsiz(Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans]

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Yüksek Lisans]

(Hitit Üniversitesi ile Ortak Program)

Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Öğrenci Alım İlanı:

/akademik/rektorluge-bagli-birimler/uzaktan-egitim-merkezi/duyurular/sinif-ogretmenligi-tezsiz-yuksek-lisans-%28uzaktan-egitim%29-ogrenci-alim-ilani.aspx

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları Öğrenci Alım İlanı:

/fen-bilimleri-enstitusu-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alimi-ilani.aspx

Sosyal  Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları Öğrenci Alım İlanı:

/sosyal-bilimler-enstitusu-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alimi-ilani.aspx

mat.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amasya Üniversitesi